خدمات موسسه

پرستاری از بیمار
پرستاری در منزل
نگهداری از سالمندان
نگهداری از کودکان

خدمات ویژه

پرسشنامه بلوغ فکری کودکان
مشاوره تخصصی آنلاین
ارتباط با پزشکان

درباره موسسه حامی

مرکز حامی به عنوان اولین مرکز ارائه خدمات پرستاری و پزشکی در منزل (تمام خدماتی که در بیمارستان انجام می شود) کار خود از سال 1395 با مجوز رسمی 1887/512/7/پ در شهر کرمانشاه آغاز نموده است. ما مدعی هستیم که تحت نظارت وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی اقدامات خدماتی ،رفاهی ،درمانی ،پرستاری ،مشاوره را به مشترکین خود در شهر کرمانشاه با کیفیتی درخور و مطلوب ارائه می دهیم در همین راستا به جهت استاندارد سازی کیفیت خدمات خود، به استقرار نظام یکپارچه سازی اطلاعات در تمامی مراحل کار با پرسنل خود اقدام کرده ایم . ما به خود اعتماد داریم و می خواهیم این اعتماد را به شما نیز منتقل کنیم ودر ادامه چارت سازمانی و فرایند های کاری استاندارد شده با روش های شبیه سازی که بهترین عملکرد ممکن را در سازمان ایجاد می کند قرار داده ایم.

خدمات پرستاری در منزل

اعزام پرستار

اعزام پرستار

اعزام پرستار - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

اعزام  مراقب

اعزام مراقب

اعزام مراقب - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

اعزام فیزیوتراپ

اعزام فیزیوتراپ

اعزام فیزیوتراپ - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

تزریق داروهای بیمارستانی زیر نظر پزشک

تزریق داروهای بیمارستانی زیر نظر پزشک

تزریق داروهای بیمارستانی زیر نظر پزشک - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

ارائه EEG

ارائه EEG

ارائه EEG - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

رگ گیری و نمونه گیری خون از کودکان

رگ گیری و نمونه گیری خون از کودکان

رگ گیری و نمونه گیری خون از کودکان - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

اعزام پزشک

اعزام پزشک

اعزام پزشک - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

انجام فتوتراپی

انجام فتوتراپی

انجام فتوتراپی - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

ICU - PICU

ICU - PICU

ICU - PICU - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید


logo

برچسب های سایت

خدمات پرستاری در منزل, پرستاری در منزل, توریست درمانی, گردشگر درمانی, موسسه حامی, موسسه پرستاری حامی, خدمات پزشکی در منزل در کرمانشاه, پرستاری در منزل در کرمانشاه, اعزام پرستار به منزل, اعزام پزشک به منزل, اعزام مراقب به منزل, توریست درمانی در کرمانشاه, گردشگر درمانی در کرمانشاه

تماس با ما


کرمانشاه خیابان بهاراول بهارستان

P : ۳۷۲۶۰۱۵۸

E : info@haminursing.com

F : ۳۷۲۵۰۲۴۵

طراحی سایت