خدمات موسسه

پرستاری از بیمار
پرستاری در منزل
نگهداری از سالمندان
نگهداری از کودکان

خدمات ویژه

پرسشنامه بلوغ فکری کودکان
مشاوره تخصصی آنلاین
ارتباط با پزشکان

خدمات ما

اعزام پرستار

اعزام پرستار

اعزام پرستار - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

اعزام  مراقب

اعزام مراقب

اعزام مراقب - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

اعزام فیزیوتراپ

اعزام فیزیوتراپ

اعزام فیزیوتراپ - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

تزریق داروهای بیمارستانی زیر نظر پزشک

تزریق داروهای بیمارستانی زیر نظر پزشک

تزریق داروهای بیمارستانی زیر نظر پزشک - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

ارائه EEG

ارائه EEG

ارائه EEG - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

رگ گیری و نمونه گیری خون از کودکان

رگ گیری و نمونه گیری خون از کودکان

رگ گیری و نمونه گیری خون از کودکان - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

اعزام پزشک

اعزام پزشک

اعزام پزشک - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

انجام فتوتراپی

انجام فتوتراپی

انجام فتوتراپی - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

ICU - PICU

ICU - PICU

ICU - PICU - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

ICU - PICU

بیمارانی  که در ICU بستری می باشند، اغلب اوقات ازنظر پزشک مر بوطه ترخیص شده اند اما از انجا که بستگان بیمار توانایی علمی برای رسیدگی      پس از ترخیص ندارند  بیمار را به مدت  طولانی تری در بخش  ICU نگهداری می کنند و این مسئله خود منجر به این می شود که بیمار در معرض دیگر عوارض و بیماریهای عفونی بیمارستان قرار گیرد. از این جهت این موسسه برای کاهش خطرات ناشی پس از ترخیص و همچنین کاهش اضطراب اطزافیان و بستگان بیمار کاهش خدمت دهی      درهنگام ترخیص و پس از آن یعنی در منزل  می باشد.

نکته قابل توجه اینکه در کل غرب کشور تنها 8 تخت  PICU(ICU اطفال )  به طور اخص تنها در کرمانشاه موجود می باشد.  لذا این کمبود تخت در پذیرش بیماران باعث می شود که نوبتهای دراز مدت به آنها داده شود که بتوانند در بخش     PICU  پذیرش شوند،همین  امر موجب مرگ ومیر تعدادی از اطفال در صفهای طولانی انتظار برای تختهای ICU می شود.

-  در این راستا موسسه حامی با داشتن پرسنل و کادر پزشکی محرب خود که سابقه طولانی در درمان و مراقبتهای پزشکی اطفال را دارا می باشند، شرایطی را مهیا نموده است که از این پس والدین و اطفال در حال استیصال و انتظار باقی  نمانند.
-  ما  خدمات PICU  را در منزل شما ارائه خواهیم نمود  . فقط کافیست که با ما تماس  حاصل نمایید  و کود کان خود را با اطمینان و آرامش به ما بسپارید 

عملکرد:
از انجا که بیمار پذیرش  شده در بخش PICU/ICU درشرایط یک بیمار معمولی نمی باشد پس  از ترخیص از لحاط سلامتی در موقعیت ریسک بالا می باشد از این رو مددجویان( بیماران) پیش از ترخیص توسط سوپروایزر و سایر متخصیصن مر کز  حامی کارشناسی می  شوند . پس از ارزیابی بیمار و تهیه  تجهیزات   بیمار مورد نیاز ،محل استقرار   بیماردر منزل مشخص می شود و تجهیزات   کامل در محل برپا و آماده کار خواهد شد.
برنامه مراقبتی و درمانی با توجه  به درمانهای در حال انجام و با هماهنگی پزشکان مربوطه و براساس شرایط  مریض توسط سوپروایزر مرکز تنظیم می شود ونسبت به ترخیص بیمار با تمام مراقبتهای لازم اقدام می شود.logo

برچسب های سایت

تماس با ما


کرمانشاه خیابان بهاراول بهارستان

P : ۰۸۳۳۷۲۸۱۹۴۳

E : info@haminursing.com

F : ۰۸۳۳۷۲۸۱۹۴۳

طراحی سایت