خدمات موسسه

پرستاری از بیمار
پرستاری در منزل
نگهداری از سالمندان
نگهداری از کودکان

خدمات ویژه

پرسشنامه بلوغ فکری کودکان
مشاوره تخصصی آنلاین
ارتباط با پزشکان

خدمات ما

اعزام پرستار

اعزام پرستار

اعزام پرستار - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

اعزام  مراقب

اعزام مراقب

اعزام مراقب - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

اعزام فیزیوتراپ

اعزام فیزیوتراپ

اعزام فیزیوتراپ - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

تزریق داروهای بیمارستانی زیر نظر پزشک

تزریق داروهای بیمارستانی زیر نظر پزشک

تزریق داروهای بیمارستانی زیر نظر پزشک - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

ارائه EEG

ارائه EEG

ارائه EEG - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

رگ گیری و نمونه گیری خون از کودکان

رگ گیری و نمونه گیری خون از کودکان

رگ گیری و نمونه گیری خون از کودکان - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

اعزام پزشک

اعزام پزشک

اعزام پزشک - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

انجام فتوتراپی

انجام فتوتراپی

انجام فتوتراپی - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

ICU - PICU

ICU - PICU

ICU - PICU - خدمات ما را در این زمینه مطالعه کنید

تزریق داروهای بیمارستانی زیر نظر پزشک

درمان کودکان در منزل و تزریق داروهای بیمارستانی  تحت نظر پزشک

بستری شدن کودکان در بیمارستان یک رویداد اضطراب زا برای کودک و والدین او محسوب می شود، این امر می تواند کودک را تحت الشعاع قرار دهد و علاوه برآن که بهبود او را به تاخیر می اندازد ،از کارایی والدینش نیز می کاهد و نظم زندگی مختل می شود.این اضطراب  ممکن است تا مدتها  بعد از ترخیص کودک هم ادامه داشته باشد و حتما ممکن است دچار افسردگی   شود و همچنین عفونتهای بیمارستانی که ممن است کودک دلبند شما در بیمارستان به آن آلوده شود، یکی از دلایل اصلی مر گ و افزایش دوران نقاهت می باشد که با روش درمان در منزل می توان از آن اجتناب کرد.
نکته مهم :
Ivline یا رگ گیری کودکان یک مشکل تخصصی و اصلی در درمان کودکان و سالمندان می باشد که باعث ایجاد اضطراب و ترس در کودکان می شود و همچنین به دلیل عدم توانایی کادر در جلو گیری از احساس  درد  والدین دچار بی اعتمادی ،عصابنیت و ناامیدی نسبت به کادر درمانی می شوند . و همچنین باعث بروز افسردگی و حس گناه در انها می شود که  نتوانسته اند به درستی کودکشان رسیدگی   کنند .


logo

برچسب های سایت

تماس با ما


کرمانشاه خیابان بهاراول بهارستان

P : ۰۸۳۳۷۲۸۱۹۴۳

E : info@haminursing.com

F : ۰۸۳۳۷۲۸۱۹۴۳

طراحی سایت